Pálffy István és
Gyarmati Andrea

A vendégek rövid bemutatása

Gyarmati Andrea
Pálffy István

A klipek megtekintéséhez az ingyenes RealPlayer szükséges!

Link(ek)

Hogyan érezte magát Gyarmati Andrea az "Osztálytalálkozó" forgatása során?"

Osztálytalálkozó - 4. műsor

1999. október 21. csütörtök 20.00 tv2

Gyarmati Andrea és Pálffy István

Ezen az őszbe hajló estén újabb két ismert személyiség középiskolás éveinek eseményeibe nyerhetünk bepillantást. Egyikőjük, Gyarmati Andrea, a hajdani sikeres úszó, a müncheni olimpia ezüstérmese, szerencsére a sporton kívüli civil életében is sikeres maradt; az egyetem elvégzése óta gyerekorvosként praktizál. Ellenfele, vagy inkább játékostársa Pálffy István, a tv2 népszerű műsorvezetője. Kettejük vetélkedése jegyében telik a műsor 90 perce.

A műsor bevezető percei a szokásos forgatókönyv szerint zajlanak: főcím - szobafilmek - fotónézegetés - osztálytárs-keresés. Ez utóbbi műsorszámban Gyarmati a jobb, már csak azért is, mert ő meglehetős rendszerességgel tartja a kapcsolatot volt osztálytársaival, míg Pálffy az érettségi óta nem találkozott egyikőjükkel sem. Volt is némi neheztelés hajdani diáktársai részéről Pálffy iránt, emiatt nem volt egyszerű a műsor szerkesztőinek a dolga azt illetően, hogy rávegyék őket a műsorban való részvételre…

A már ismert "Önismeret vizsga" keretében ezúttal is ki kell választaniuk fővendégeinknek az osztálytársak róluk szóló állításai közül a két-két igazat, Ebben is Gyarmati a jobb, Pálffyról az derül ki, hogy középiskolás korában némileg kedvezőbb volt az énképe, mint a külvilág róla alkotott véleménye.

Gyarmati következő feladata inkább a közelmúltjához kapcsolódik: miután gyerekorvosként több osztálytársa gyerekét is gyógyította, most gyerekfotók közül kell kiválasztania azokat, akik valóban a páciensei voltak, és meg is kell találnia a megfelelő szülőt. A szerkesztők nehezítésül két "kakukktojás" képet is közékevertek a valódiaknak: Pálffy és Friderikusz kiskori fotóját. Ám a be nem avatott Pálffy - nem teljes mértékben ismerve fel a játék lényegét - rögtön a játék elején diadalmasan felkiált: "Hiszen az ott én vagyok!". Ezek után Gyarmati dolga némileg egyszerűbb, ám így sem igazán ismeri fel egykori kis betegeit: "Úgy látszik, alaposan meggyógyultak", összegzi. E forduló tehát nem eredményezett a számára pontot.

Pálffy is a jelen szakmájához kapcsolódóan kapja feladatát: egy 60-as évekből származó, némában vetített Híradó-részletet kell megadott kifejezések segítségével narrálnia. A sorra következő szavak viszont egytől egyig a mai kor jellemző hírszavai, úgyis mint privatizáció, sikerdíj stb. Pálffy frappánsan oldja meg feladatát, bebizonyítva, hogy súgógép nélkül is szavakész.

Mindkét fővendég diákkorában nagy Chris Norman-rajongó volt. Meglepetésükre és örömükre beállít a legendás énekes, hogy nekik és a tévénézőknek kedveskedjék zenéjével.

Pálffyban idejekorán felbugyogott a képzőművész vér. Már gimnáziumban is előszeretettel rajzolgatott. Kedvenc motívuma az a többfázisos grafika, amelynek az "Apuka lehajolt a szappanért" sorozatcímet adta. Miután "apuka", tekintettel a szappanért való lehajolás valószínű színterére, a fürdőszobára, bizony nem visel ruházatot, valamint e pózban az ábrázolt hátsó nézetből bizony sajátságosan fest, ezért a kamerák csupán egyetlen röpke pillanatra mutatták meg a rajztáblán elkészült művet...

Ezután azonban megismerhetjük Pálffy igazi festői tehetségét is, s ez egyúttal feladat Gyarmati számára: egy képzőművészeti galériában három festmény függ a falon, köztük Pálffy képe is. Közben egy műértő elemzése hallható a kiállított képekről. Gyarmatinak ki kell találnia, melyik a valódi Pálffy-festmény. Gyarmati jól találja el, hogy a debreceni Nagytemplom finom vonalú akvarelljét alkotta Pálffy.

A sokoldalú Pálffynak nemcsak a beszédhangja szép, hanem az éneklését is érdemes megmutatni a közönségnek. De hogy ne távolodjék el választott szakmájától, ezért a "Debrecenbe kéne menni" dallamára aktuálpolitikai híreket kell rögtönöznie. Hogy ne legyen magányos e nehéz feladat megoldása során, segítségére siet nagybátyja, a szintén közismert - bár már nyugdíjas - televíziós személyiség, Pálffy József.

Egyszer csak egy postás érkezik a színpadra, s egy különös borítású csomagot hoz: mintha egy kisebb rekettyés nőtt volna a külső papírborításra. Gyarmati örömmel ismeri fel, hogy ez csakis "Bokros-csomag" lehet. Ám az ő számára különös jelentéssel bír e nem túl népszerű szókapcsolat: neki ugyanis osztálytársa, sőt, jó barátja volt a későbbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos. Sőt, érdekes közös történetük is volt kettejüknek: miután Gyarmati kalória-bevitelére szigorúan ügyeltek szülei - Székely Éva és Gyarmati Dezső, mindketten olimpiai bajnokok -, ezért Andreának csakis fölös energiát, zsiradékot nélkülöző étkeket volt szabad fogyasztania. Kevert túrókat, ilyesmit. Gyarmati viszont igencsak utálta e sportoló-kajákat, ezért rábeszélte Bokros Lajost, hogy cserélje el vele a saját kívánatos, császárszalonnás szendvicseit a túrókrémekre. Bokros belement, s innen kezdve gyakorlatilag őt etették Székely Éváék a sportolómenüvel, Andrea pedig vígan falta a szalonnás zsömléket. S most, a "Bokros-csomag" láttán Andrea azonnal rájött, hogy Lajos - aki tengerentúli munkája okán nem tudott eljönni az "Osztálytalálkozó"-ra - csakis egy "cserezsömlét" küldhetett neki e csomagban. És így is volt, a növényzet és a papír alól egy jól megrakott szalonnás szendvics került elő.

A színpadra vendég érkezik: Gyarmatiék szeretett osztályfőnöke, Podoski Istvánné, vagyis "Podi mama", akivel olyannyira nagyszerű viszonyban volt az osztály, hogy ez a mai napig megmaradt: rendszeresen találkoznak a tanárnő lakásán, s mindmáig vele osztják meg gondjaikat és örömeiket az osztály tagjai.

Pálffy számára következik egy ügyességi feladat: kosárra kell dobnia, de úgy, hogy minden sikeres dobása eredményeképpen egyre több részlet világosodik meg egy Angliát ábrázoló térképből; végül majd ki is kell találnia, miért éppen az a környék került a középpontba. Pálffy büszke lehet kosárérzékére: egy híján minden passza a közepébe talál. Így nincs már nehéz dolga a földrajzi rejtvényt illetően, azonnal rájön, hogy a térképen Coventry környéke van a középpontban, azé a városé, amit egyedül nem tudott, s ami miatt nem kapott ötöst földrajzból. Lám, azóta remekül pótolta e hiányosságát is.

Sűrű a vendégjárás a Pálffy-osztály körül, egyszerre három volt tanáruk is a színpadra érkezik: Titkó István, a matematikatanár, Jekli Ferenc, aki kémiára okította az osztályt, és Fehérvári Margit, akinek orosztudásukat köszönhették. Az osztállyal együtt idézgetik az egykori kellemes emlékeket, s azon történéseket is, amik bár a maguk idejében kevéssé voltak örömteliek, az idő azonban megszépítette ezeket is.

Maradva a korábbi földrajzlecke hangulatában, most mindkét fővendég számot adhat ez irányú tudásáról. Egyes országok fővárosának a megnevezéséből kell kitalálniuk magát az országot, de ráadásul el is kell énekelniük az "Érik a szőlő" dallamára úgy egymás után fűzve, hogy az ének és a felsorolás mindig elölről kezdődjék. Segítségképpen különféle tárgyak kerülnek ki egy asztalra, amelyek az egyes országokat jelképezik, s ezek szerint haladva sorban egy kicsivel egyszerűbb a feladat, kevésbé felejtik el a játékosok az országok neveit. Ez így leírva nem kevésbé bonyolult, mint amilyen vendégeink számára volt, de azért mégiscsak megbirkóztak vele, a végére egészen belejöttek az éneklésbe.

Gyarmati középiskolai éveit is leginkább az úszás determinálta, olyannyira, hogy a negyedik év végi tablóra is Münchenből, az olimpia színhelyéről küldte el fotóját. Egyik legkedvesebb úszótársa volt Patóh Magdi, aki most vendégségbe érkezik hozzá. Szó kerül Gyarmati kabaláiról, amelyek egyike Troll, a furcsa figura, "akit" most, a műsor felvételekor is szorongat. Másik babonája, hogy ha Harangozó Teritől a "Mindenkinek van egy álma" című slágert hallja, akkor biztosan sikerülni fog neki a verseny. Ezt felidézendő - és a további sikerek érdekében - következik Harangozó Teri az említett nagy sikerű dalával.

Gyarmati életéből sok minden kimaradt a sportolás miatt, így a zenetanulás is. Ezúton kap némi kárpótlást ezért: két osztálytársnője, Pollók Judit és Hegyi Júlia tangóharmonikán, illetve furulyán játszik, s hozzájuk kapcsolódik Gyarmati xilofonjátékával.

Pálffy diákkorában rendszeresen nyári munkát vállalt, legtöbbször a konzervgyárban. Ezúttal teszteljük ezzel kapcsolatos állítását, miszerint ő mindenféle befőttlevet azonnal felismer az ízéről. A bekötött szemű Pálffy nyolc befőttlevet kap, amikből szívószál segítségével vehet ízmintát. S valóban, szinte tökéletesen találja el a kompótok levét, egyetlen kivétellel. A rafinált szerkesztők valóban megtévesztési szándékkal iktatták be a "vegyes gyümölcs" levet, amit Pálffy nem tudott megnevezni.

Mindkét főszereplőnk diákkorának kedvenc játéka volt a tiki-taki, amit annak idején a divatba jövetelét követően veszélyességére hivatkozva hamarosan betiltottak. Most Gyarmati és Pálffy 3-3 osztálytársukkal csapatot alkotva tiki-taki versenyre hívják ki egymást, közben pedig egy Kádár-beszéd hallható a tiki-taki káros mibenlétéről (a neves humorista, Angyal János hangjának kölcsönzésével).

Gyarmatiék igazgatója, a már sajnos elhunyt dr. Hollós István híres volt aranyköpéseiről, amik fura, nyakatekert, bölcsességnek szánt, de bizony félreértelmezhető mondatok voltak. A diákok füzetekbe gyűjtögették, és alkalomadtán saját jókedvükre idézgették ezeket. Andrea két osztálytársa segítségével táblácskákról rongylabdákkal ledobálja a fedőpapírt, ami alatt a néhai igazgató úr emlékezetes mondásainak néhány részlete áll össze. Az osztálynak ezekből ki kell találni az aranyköpéseket, s ez annál is inkább sikerül nekik, hiszen mindnyájan kívülről tudják a hajdan sok mulatságra okot adott kiszólásokat.

Pálffy korántsem volt mindig olyan kifinomult úriember a nőkkel szemben, mint manapság. Kamaszkorában inkább kissé faragatlanul udvarolt, egyfolytában ajtóstul akart berontani a házba, s ezt bizony erősen nehezményezték az osztálybéli lányok. Egyikőjük, Polonkai Gyöngyi, akivel szintén volt Pálffynak efféle afférja, mindmáig őrzi a régi harag emlékét. Bár egy nemrégiben előkerült, Polonkaitól származó, s Pálffynak ajándékozott mandarinszappan a nézőben felkeltheti azt a gondolatot is, hogy netán ez egy kölcsönös, de a tinédzserkori gátlások okán rosszul kifejezett szerelem lett volna? Mindenesetre gyanús!

Pálffy diákkorában szorgalmasan látogatta a tánciskolát is, bár ott is előbb-utóbb megfogyatkoztak partnerei az általa preferált, túlzott testi közelségű figurái miatt. Ezért most különös feladatot kap: tipikusan női táncokat lejtő táncosnőket kell szintén női táncos szerepben utánoznia. Pálffy itt fergetegeset alakít. Az első hastáncosnő buja mozdulatait is remekül utánozza, a következő aerobic táncos figurákat is lelkesen követi, ám a harmadik, a gogotáncos lány színrelépése után szinte felrobban a nézőtér a nevetéstől. A lány is, Pálffy is egy-egy rúd mellett gyakorol, ám a táncosnő visszafogottnak korántsem nevezhető pozitúráin Pálffy jócskán túltesz. Sőt, kisvártatva teljesen elszakad a lány által mutatott koreográfiától, és önálló aktusba kezd a rúd mellett: tekereg, vonaglik, lábát széttárja, szinte ráfonódik a rúdra, s már nem is szól a zene, de ő magáról megfeledkezve még mindig bűvöli a rudat. Friderikusz első meglepetésében biztosítja a helyszíni nézőket a szerencséjükről, mert ők láthatták e jelenetet, amitől a televíziónézőket bizonyára meg kell majd fosztani. De végül is adásba került ez a rész, s egy ország láthatta, milyen Pálffy István, amikor levetkőzi a "Tények" konszolidált műsorvezetőjének szerepét. Páratlan élmény volt, az biztos!

E buja hangulatban következik Gyarmati újabb feladata. Andreáéknak az elsők között volt szobabiciklijük, amelyen ő szorgalmasan gyakorolt sportoló korában. Most is ez a feladata, azzal kiegészítve, hogy ez a kerékpár egyúttal áramfejlesztő is: minél többet teker, annál több részlet világosodik meg egy, a kivetítőn látható képből. Gyarmati gyorsul, és sorra feltűnik… a Káma-Szútra egy viszonylag szolidabb illusztrációja! Ennek az az apropója, hogy az osztály egy Indiával kapcsolatos vetélkedőre készülvén kikérte a könyvtárból az országra vonatkozó irodalmat. A művek között volt a Káma-Szútra is, és - szinte magától értetődően - ezt tanulmányozták legalaposabban...

Pálffy feladata, hogy 3 filmbejátszásból, amelyek mindegyike arról szól, hogy vajon miképpen udvaroltak a férfiak Gyarmatinak, válassza ki az igazi verziót. Nincs nehéz dolga, hiszen a két statiszta által elmondott sztori után a harmadik jelenet feltűnésekor Gyarmati arca egészen megváltozik, elérzékenyül, és lesüti a szemét. Mert a filmen a volt férje, a hajdani kajakozó olimpiai bajnok, Hesz Mihály mesél megismerkedésük körülményeiről. Hesz a válásuk óta Németországban él és praktizál mint orvos. Pálffy természetesen azonnal kitalálja, hogy ez volt az igaz történet, bár állítása szerint Heszt nem ismerte föl.

Gyarmatinak ezután sportbéli tájékozottságáról kell számot adnia, mégpedig úgy, hogy a Tea együttes különféle, sporttal összefüggő zenék játszásába kezd, amihez ki kell választania a színpadra érkezett sportolók közül a vonatkozó ágat művelőt. Gyarmati sikerrel válogat, ám aztán kiderül, hogy valakinek hiányos a felszerelése: a kajakosnak hajója ugyan van, de lapátja nincs. Friderikusz bekéri a kellékesektől az elmulasztott eszközt. Jön is a színpadra valaki, kezében a hiányzó lapát; de bizony nem kellékes hozza, hanem maga Hesz Mihály, a volt férj! Hatalmas Gyarmati öröme és meghatottsága, annál is inkább, mert gyakori telefonkapcsolatban áll az egykori házaspár, és Hesz az utolsó pillanatig tagadta, hogy őt a produkció részéről bárki hívta volna a műsorba. S még lehet fokozni a boldogságot: egyszer csak bejön közös fiuk, Hesz Máté, aki bár együtt él édesanyjával, mégis képes volt megtartani a szereplését illetően a titkot.

E szép percek végén újból a színpadra érkezik Chris Norman, a "Living next door to Alice" című nagy sikerű dalával. Ezt követően már csak a szokásos "Záróvizsga" van hátra. Győz a Gyarmati-osztály, ám sajnos ezúttal a különleges járművel történő elmenetel a bankett helyszínére elmarad: a várt londoni emeletes busz az érvényes szerződés ellenére sem érkezett meg a stúdióhoz, ezért az osztály tagjai egyénileg mennek az ünnepi bankettnek szokás szerint színhelyet nyújtó Kárpátia étterembe.